a
Logo Detska-rise.cz
icon basket
0
0 kč
icon user
Ochrana soukromí

OCHRANA SOUKROMÍ

Ochrana soukromí

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailová adresa) jsou důvěrné. Budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingové akce Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č 122/2013 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (hlavně na zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kliknutí na odkaz pro automatické odhlášení, který je součástí každé marketingové informační zprávy od Prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zaří, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Na tomto webu používáme měřicí systémy třetích stran: Google Analytics a Heureka.sk. Google nebo Heuréka mohou použít anonymní data z tohoto webu na zlepšení svých vlastních produktů nebo k cílení reklamních sdělení třetích stran. Google momentálně neposkytuje možnost odmítnout (tzv. Opt out) sledování měřícím systémem Google Analytics. Na tomto webu také používáme cookies, malé datové soubory, které internetový prohlížeč jako Internet Explorer nebo Mozilla Firefox ukládá na Vašem počítači. Tyto soubory obsahují data, které jsou přístupné pro čtení pouze webu, který inicioval jejich vznik. Nemusíte se proto obávat, že data uložená v cookies budou přístupné neoprávněným subjektům nebo osobám. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím volby v nastavení Vašeho internetového prohlížeče


ZÁVERČNÉ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.01.2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo elektronicky na www.detska-rise.cz.

pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.

Subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Abydos s.r.o. je:

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č .: 041/7632 130
fax č .: 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Společnost Abydos sro si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Právní dobytnost slev je vyloučena.

Mojžišove koše od ahojbaby
zobrazit více ❯
Multifunkčné učiace veže Craffox
zobrazit více ❯
Slikónové presiteranie, príbory od Mushie
zobrazit více ❯
Prebaľovacie tašky, detské ruksačiky od Childhome
zobrazit více ❯
Termočižmy od enfant
zobrazit více ❯
Nočníky od Kindsgut
zobrazit více ❯
Visa, mastercard Visa, mastercard
Kontakt
Detska-rise.cz
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
info@detska-rise.cz
+421 911 772 302
.
Provozovatel
Abydos s.r.o.
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 47644630
IČ DPH: SK2024011935